Projekt powstał z myślą o odwiedzeniu miejsc w Polsce wyjątkowych, gdzie
tradycja obchodów świąt jest kolorowa i radosna. Na przekór polskim, smutnym
zwyczajom narzekania i dostrzegania tylko tych ciemniejszych stron naszego kraju.
W ramach podróży zobaczymy: Niedziele Palmową na niezwykle ciekawej
historycznie i kulturowo Kurpiowszczyźnie, dywany kwietne podczas Bożego Ciała w
Spycimierzu, Dziady warszawskich Starowierców słowiańskich, Sabantuj u Tatarów.
W planach: Święto Jordanu obrządku bizantyjsko-słowiańskiego i Żywieckie Gody
(styczeń).