33,34,119,130.104721

Wyprawa JMV- Polska Naj to pionierska wyprawa rowerowa do najdalej wysuniętych na północ, południe, wschód i zachód miejsc Polski. Do tego przez geograficzny środek Polski, a także największą depresję kraju i najwyższy szczyt – Rysy.Z uśmiechem dla uśmiechu – 3500 kilometrów, by pomóc potrzebującym w ramach programu Szlachetna Paczka.  Długa i skomplikowana trasa, która nie tylko liczyła wiele kilometrów, ale również pokazała bogactwo przyrodnicze i piękno naszego kraju, jak również obdarowała mnie różnymi ekscytującymi przygodami przeplecionymi nowymi spontanicznymi znajomościami.